OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)Günlük hayatımızda çeşitli konularda evham, endişe ve takıntılara kapılabiliriz. Çoğu kez ortaya çıkan bu duygular ile baş edip, sorunlarımızı yaşamımızı etkileme noktasına varmadan çözüme ulaştırırız. Ancak bu takıntılar yaşamımızı olumsuz yönde etkiler, işlevselliğimizde bozulmaya sebep olmaya başlarsa o zaman obsesif kompulsif bozukluk hastalığından söz edebiliriz.

Obsesyon yani takıntı ; kişinin isteği dışında gelen, kişi tarafından da mantık dışı bulunan, zihinine girmesine engel olamadığı ve uzaklaştıramadığı, yoğun sıkıntı ve huzursuzluk veren düşünce, fikir ya da dürtülerdir. Kompulsiyon yani zorlantı; obsesyonların neden olduğu bu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.

Obsesyon ve kompulsiyonların içeriği toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiklik göstermekle birlikte en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon türleri;

  • Bulaşma obsesyonu ve temizlik kompulsiyonu
  • Kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonu
  • Cinsel içerikli obsesyonlar
  • Dini içerikli obsesyonlar
  • Simetri/düzen obsesyon ve kompulsiyonları
  • Dokunma kompulsiyonları
  • Sayma kompulsiyonları
  • Biriktirme ve saklama kompulsiyonları
  • Batıl inançlar, uğurlu ve uğursuz sayılar, renklerdir.
Her takıntılı düşünce ve davranış OKB değildir. Bulaşma obsesyonu ve temizlik kompulsiyonunu örnek olarak vermek gerekirse; bir ev kadınının temiz ve düzenli olması doğal olarak hastalık sayılmaz ama hemen her gün, günün her saatinde temizlik yapıyor, her gün çamaşır yıkıyor ve bu davranışları nedeni ile de çocuklarına onları sağlıklı bir biçimde yetiştirebilmek için yeterli zamanı ayıramıyorsa hastalık olarak değerlendirilebilmelidir. Yani bu düşünce ve davranışların hastalık sayılabilmesi için günlük işlevlerimizi etkileyecek, kısıtlayacak, aile, meslek ve sosyal yaşamda önemli işlev kayıplarına sebep olacak kadar şiddetli ve yoğun olması gerekir.

OKB hastaları obsesif düşüncelerinin mantıksız olduğunun farkında olduğu için bunların çevresindekileri tarafından farkedileceği ve farkedilince ayıplanacağı, dalga geçileceği endişesiyle duygularını paylaşmaktan ve göstermekten kaçınırlar. Bu damgalanma kaygısı kişinin tedaviye daha geç başvurmasına sebep olabilmektedir.

OKB tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Bu nedenle OKB belirtileriniz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir psikiyatri uzmanına başvurmanız gerekmektedir.

Diğer Hastalıklar


Randevu

Randevunuzu aşağıdaki siteler üzerinden online olarak veya
0 (322) 999 55 76 ve 0 (530) 372 62 01 numaralarını arayarak alabilirsiniz.
Bilişsel davranışçı terapi, BDT, Bilişsel tedavi, Davranışsal terapi, Depresyon, Bipolar bozukluk tedavisi, Psikoz tedavisi, Psikoz, Panik bozukluk tedavisi, Panik atak tedavisi, Panik tedavi, Adana psikiyatrist muayenehane, Ruh sağlığı, Psikiyatrist muayenehane, Anksiyete, Şizofreni tedavisi, Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisi, Anksiyete bozukluğu tedavisi, Duygudurum bozukluğu tedavisi, Uykusuzluk, Öfke kontrolü, Manik depresif hastalık, Kaygı bozukluğu, Covid anksiyetesi, Obsesif kompulsif bozukluk, Takıntı zorlantı hastalığı, OKB, Şüphecilik, Paranoya, Halüsinasyon, Sanrı, Varsanı, İntihar, Kumar bağımlılığı, Davranım bozukluğu, Antidepresanlar, Antipsikotikler, Psikiyatrik ilaç tedavisi, İnternet bağımlılığı, Yas, Travma sonrası stres bozukluğu, Psikolojik travma, Mani, Temizlik hastalığı, Hipokondriyazis, Hastalık hastalığı, Somatoform bozukluk, Konversiyon, Kendi kendine konuşma, Fobi, Özgül fobi, Hayvan korkusu, Yükseklik korkusu, Agorafobi, Klostrofobi, Sosyal fobi, Yeme bozukluğu, Sinir krizi, Dissosiasyon, Bunamaya bağlı davranım sorunları, Alzheimer psikoz, Demans psikoz, Demans şüphecilik, Demans saldırganlık, Bunama saldırganlık, Alzheimer saldırganlık, Adana ruh sağlığı, Adana doktor psikoloji, Dikkat eksikliği, İçe kapanma, Mutsuzluk, Hipomani, Dürtü kontrol, Luminasyon, Psikoterapi, Psikoterapist, Şizofreni