Bipolar Bozukluk

Iki uçlu bozukluk, iki uçlu mizaç bozukluğu, manik depresif hastalık isimleriyle de bilinen ruhsal bir hastalıktır. Adından da anlaşılacağı üzerine iki ayrı hastalık dönemiyle karakterizedir. Biri manik dönem diğeri ise depresif dönemdir. Bu dönemlerde görülen belli başlı belirtiler şunlardır.

MANİK DÖNEM
 • Aşırı coşku
 • Aşırı özgüven
 • Büyüklük düşünceleri
 • Düşüncelerin aşırı hızlanması
 • Sonunu düşünmeden eğlenceli ve zevk veren faaliyetlerde bulunma (aşırı para harcama, aşırı hızlı araba kullanma..vb)
 • Uyku ihitiyacında azalma
 • Abartılı planlar ve projeler
DEPRESİF DÖNEM
 • Çökkünlük
 • Özgüven kaybı
 • Değersizlik düşünceleri
 • Düşüncelerde yavaşlama
 • Hayatttan zevk alamama
 • Aşırı uyku hali/uykusuzluk
 • Ölüm ve intihar düşünceleri
Bu dönemler birbirine zıt karakterdedir. Bipolar bozukluğun seyri bu dönemlerin alevlenmesi ve yatışması şeklindedir. Manik ya da depresif ataklar arası kişi tamamen normale döner.

Bipolar bozukluğun en önemli özelliklerinden biri mevsimsel özellik göstermesidir. Hastalığın (özellikle manik dönem) alevlenmesi için en riskli mevsim ilkbahardır. Bugünlerde hastalarda dürtüsel ve saldırgan davranışlar, öfke patlamaları, aşırı para harcama, taşkınlık, uykusuzluk görülebilmektedir. Bipolar bozukluk hastalığında manik atağın ortaya çıkacağının ilk göstergelerinden biri uyku ihtiyacının azalmasıdır. Atak sırasında hastalar günlük 2-3 saatlik uykuyla ya da bazen hiç uyumayarak dinç, dinlenmiş ve enerjik hissederler. Bu dönemde hastalar kendine ya da çevresindekilere zarar verici tutum içinde olabilirler. İntihar riski depresif dönem kadar olmasada artabilir, bu konuda dikkatli olmak hayat kurtarıcıdır.

Bipolar bozuklukta ilk atak 20-25 yasları arasında görülür. Hastalığın oluşumunda 2/3 oranında genetik nedenler sorumlu tutulmaktadır. Yani ailede özellikle birinci derece yakınında bipolar bozukluk hastalığı olan birinin olması durumunda şüphelenilen bir belirti olduğunda mutlaka bir pskiyatriste başvurmak önemlidir.

Bipolar bozukluk tedavisinde ilaç tedavisi önceliklidir. Atak dönemleri tedavi edilmediğinde manik dönem birkaç ay, depresif dönem 6 ay sürebilir. Ataklar arasında kişinin duygudurumunun tamamen normal olduğu dönemlerde de duygudurum dengeleyici ilaçlarla tedavinin devamı alevlenme oluşumunu engellemek için çok önemlidir. Unutulmaması gereken; her geçirilen yeni atak bir sonraki atağın ortaya çıkma riskini, atak şiddetini ve sıklığını artırmaktadır.

Diğer Hastalıklar


Randevu

Randevunuzu aşağıdaki siteler üzerinden online olarak veya
0 (322) 999 55 76 ve 0 (530) 372 62 01 numaralarını arayarak alabilirsiniz.
Bilişsel davranışçı terapi, BDT, Bilişsel tedavi, Davranışsal terapi, Depresyon, Bipolar bozukluk tedavisi, Psikoz tedavisi, Psikoz, Panik bozukluk tedavisi, Panik atak tedavisi, Panik tedavi, Adana psikiyatrist muayenehane, Ruh sağlığı, Psikiyatrist muayenehane, Anksiyete, Şizofreni tedavisi, Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisi, Anksiyete bozukluğu tedavisi, Duygudurum bozukluğu tedavisi, Uykusuzluk, Öfke kontrolü, Manik depresif hastalık, Kaygı bozukluğu, Covid anksiyetesi, Obsesif kompulsif bozukluk, Takıntı zorlantı hastalığı, OKB, Şüphecilik, Paranoya, Halüsinasyon, Sanrı, Varsanı, İntihar, Kumar bağımlılığı, Davranım bozukluğu, Antidepresanlar, Antipsikotikler, Psikiyatrik ilaç tedavisi, İnternet bağımlılığı, Yas, Travma sonrası stres bozukluğu, Psikolojik travma, Mani, Temizlik hastalığı, Hipokondriyazis, Hastalık hastalığı, Somatoform bozukluk, Konversiyon, Kendi kendine konuşma, Fobi, Özgül fobi, Hayvan korkusu, Yükseklik korkusu, Agorafobi, Klostrofobi, Sosyal fobi, Yeme bozukluğu, Sinir krizi, Dissosiasyon, Bunamaya bağlı davranım sorunları, Alzheimer psikoz, Demans psikoz, Demans şüphecilik, Demans saldırganlık, Bunama saldırganlık, Alzheimer saldırganlık, Adana ruh sağlığı, Adana doktor psikoloji, Dikkat eksikliği, İçe kapanma, Mutsuzluk, Hipomani, Dürtü kontrol, Luminasyon, Psikoterapi, Psikoterapist, Şizofreni